MÜFETTİŞ RAPORUNDAN -3

Bu noktadan sonra  FIS’in yarış kuralları için getirdiği sağlık ve pist emniyet tedbirlerinin antremanlar için de geçerli olması gerekip gerekmediği noktasının tartışılması gerekmektedir. Görüşü alınan her iki bilirkişi de, ısrarla ve özellikle resmi müsabaka öncesi antremanın, yarışmanın bir parçası olarak değerlendirilmesi  gerektiğini vurgulamış ve organizasyonu yapan merciin, aynı zamanda antreman yerini de düşünmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Hatta genel olarak antremanların, yarışmadan da öte öneme haiz olduğunu ,  çünkü sporcunun hazırlanırken burada uç noktaları görme şansının bulunması gerektiğini, bu nedenle yarışmadaki halinden çok riske girmek isteyeceğini, bu nedenle FIS’in yarışma kurallarının, referans alınarak bunlara göre antremanlarda da mutlaka gerekli sağlık ve emniyet tedbirlerinin alınması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Zira Federasyon Genel Sekreteri Muhtar Kurt, bu pistte sadece turistik amaçlı serbest kayma yapılabileceğini, alp disiplinine yönelik sportif amaçlı antreman yapılamayacağını söylemekte, ancak bölgede görevli kendi elemanları, kapı malzemesi vermekte, bunların dikilmesi için yardımcı olmakta ve sporcuları paralı bilet karşılığı telesiyejle pistin üst bölümüne taşımakta beis görmemekte, sporcular yoğun biçimde antreman yaparken, bölgede en üst düzeyde Teknik Müdür olan Ebubekir Urhan ise, sporcuların ne amaçla pistlere çıktıklarını bilemeyeceklerinden, sorumluluk üstlenemeyeceklerini ifade etmektedir.  Her iki söylem de tutarlı görülmemiştir.


……Başka bir ifadeyle sportif amaçlı ve başarı mücadelesi veren kulüp ve sporcular, güvenlik içinde çalışabilecekleri pist kovalamacası içinde koştururken, çok yüksek bütçelerle meydana getirilmiş  Konaklı Kayak Merkezi , atıl kapasiteyle çalışmakta, bayanlar Pistinin daha ilk sezon açılışında da bir sporcumuzun ölümlü kazaya uğramasına yol açmaktadır.  Personel ifadelerinden de  anlaşıldığı üzere, yine bölgede inşa edilen kayak okulu, yemekhanesi ve idare binası ile çok sayıda seyyar soyunma kabini de atıl durumda tutulmakta ve İl Müdürlüğümüz buranın sadece bakım ve bekçiliği için 6 personeli görevlendirmiş bulunmaktadır. Ülkemizde sporcuların tam performansla  çalışabilecekleri bu tesisler, su göleti bu yıl tam kapasiteyle dolu olmasına rağmen ve bütün pistlerde suni kar sistemleri kurulmasına rağmen doğal kar yokluğu, bu bölgede faal topu topu 3000 metre uzunluğunda kullanıma hazır pist olmasına ve depolarda kilometrelerce yetecek güvenlik ağı malzemesi  bulunmasına karşın, ağ yokluğundan ve sair telafi edilebilecek emniyet ve sağlık tedbirleri gerekçesiyle tam anlamıyla kullanılamamaktadır.


Kulüpler ve sporcular, elbette ki her şeyi devletten beklemeyip kendileri de bazı maliyetlere katlanmaları gerekir. Ancak kayak sporunun henüz geliştiği ve uluslar arası düzeyde başarı sağlanamadığı, ancak halkın ve gençlerin ilgisini yoğun olarak çektiği kayak sporunun belli bir aşamaya gelebilmesi için elbette ki yarış pistlerine benzer laboratuar tipi antreman pistlerini hazırlayıp sporcuların ve kulüplerin kullanımına vermesi, bu hususta onları eğitmesi  ve daha üst noktalara taşıması Spor Teşkilatının başlıca görevlerinden olmalıdır.  Zaten bu yatırımlar da büyük oranda yapılmıştır. Ancak görünen o ki, mevcut yatırımların  ve kaynakların verimli kullanılmasında  aksaklıklar mevcuttur. ………..ve önemli kaynaklar verilerek kayak sporunu esenlik içinde geliştirmesi beklenen Kayak Federasyonunun açıklamaları bu nedenle  tatminkar görülmemektedir.  Bugüne kadar  Kayak Federasyonunun bu tesislerin geliştirilmesi ve verimli kullanılması için öncülük ederek gerekli politikaları geliştirmiş olması ve bu hususta kulüp ve sporculara düşen görev var ise, bunları da onlardan talep etmesi gerekirdi.


Bu konuda son söz belki şu olmalıdır: Kayak sporunda düşme son derece olağandır, önemli olan , düşme sırasında zor anlar yaşayan sporcuyu daha güvenli olan pist içinde tutabilmek ve bunun için gerekli  tedbirleri önceden alabilmektir. Doğal olarak daha büyük sakatlıkları önlemek bakımından da , kaza sırasında ilk müdahaleyi  yapacak ehil kişilerden istifade etmeyi bilmektir. 

 

 

<<< Pencereyi Kapat >>>