MÜFETTİŞ RAPORUNDAN – 1

Raporun ÖNEMLİ  GÖRÜŞLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE NİHAİ DEĞERLENDİRME   bölümünden bazı  paragrafları kamuoyuna açıklamakta fayda var.

“Özellikle Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık’ın , üst bölümlerde ayrıntılı olarak yer verilen , basın toplantısında yapmış olduğu ve kamuoyuna da yansımış resmi açıklamalarını, alınan ifadeler ve toplanan bilgi ve belgeler paralelinde tekrar değerlendirmekte fayda görülmektedir.

Aslı Nemutlu’nun ölümüne neden olan müessif olayın kaza olduğu aşikardır. Ancak kayak sporunun riskli olduğu ve bu nedenle  ölümlü  kazaların da normal olduğu intibaını veren açıklamalara katılmak mümkün değildir. 

Kayak sporunda düşme, çarpma, çığ ve benzeri  sebeplerden dolayı kaza ve sakatlanma ihtimali azımsanmayabilir. Ancak ölümlü kazaların çok olduğunu  gösteren istatistiki bilgiye rastlanmamıştır.

Kar perdelerinin ve özellikle pistlere çok yakın yerlere konulacak olanların mutlaka ahşap olması gerektiği konusunda da şüpheler oluşmuştur. Nitekim yine internet üzerinde yapılan kısa araştırmada, rüzgarı geçirme özelliği olan plastik, dokuma ve çeşitli sentetik materyallerden üretilen, ahşap olsa dahi esneme özelliği olan farklı biçimde dizayn edilmiş muhtelif kar perdesi örneklerine rastlanmış olup bunların bir kısmı, fikir vermesi bakımından raporumuza ek yapılmıştır.

Kar perdelerinin önüne güvenlik ağı konulmasının , kar birikimini önleyeceği hususu da  çok tatmin edici  değildir.  Zira kar perdesinin önünde birikmesi gerekip de fire veren kar  miktarının, basit fizik kuralları gereği kar perdesinin önünde olmasa da, güvenlik ağının önünde duracağı ve dolayısıyla pistin içinde kalacağı, bunun da kayıp sayılmayacağı açıktır.  Öte yandan ,  olay mahallinde ve şiddetli rüzgarlar sonrası yapılan incelemelerde, pistten havalanan karın, kar perdelerinin önüne bolca yığıldığına dair bir emareye rastlanmamış, aksine kar perdeleriyle pist arasında 8-10 metreye yakın eğimi gittikçe artan ve kayakçılar için risk yaratan bir boşluğun varlığı gözlenmiştir. Söz konusu pistin homologasyon  sertifikası  veri ve haritasına bakıldığında, rüzgarların kuzey/kuzeybatı şeklinde tescil edildiği görülmekte, sağa doğru çapraz gelen pistin üst bölümlerindeki kenarının kuzeye , ancak alta doğru inildikçe, perdelerin konulduğu kenarların değil, bu sefer pist ağzının zikredilen rüzgarlara denk geldiği görülmüştür.  Böyle bir durum da, rüzgara ters düşen alanlarda, kar perdelerinin doğru konuşlanmış olup olmadığı yönündeki şüpheleri arttırmaktadır.

Söz konusu basın açıklamasında , kar perdelerinin uzmanlar heyetinin öngörüsü doğrultusunda ve bunların eliyle yerleştirildiği ifade edilmekle birlikte, yapılan incelemelerde bunlara ilişkin bir uzman heyeti raporuna rastlanmadığı   ve kar perdelerine ilişkin yapım işinin ise 21.10.2010 tarihinde tamamlandığı görülmektedir.

Kazanın meydana geldiği pistteki güvenlik ağları ise, pistin artık düzlüğe gelip eğimin ve pistin bittiği noktada 20-30 metre civarında B tipi ağlar olduğu görülmüş, edinilen bilgi ve izlenimlerden , bunların daha çok pistin bitişini görmek bakımından işaret mahiyetinde yerleştirildiği, zira bu ağların arka kısmında pistin diğer yerlerine göre tehlike yaratabilecek bir unsurun olmadığı   gözlenmiştir."

devamı var.........

 

 

<<< Pencereyi Kapat >>>