SEÇİM gecikiyormu? Özerk Basketbol Federasyonunun mali genel kurulu ertelendi.

Basketbol Federasyon yönetim kurulu, söz konusu kararını bugün yapılan toplantıda aldı. Danıştay 10. Dairesi'nde, Başbakanlık ile Gençlik Spor Genel Müdürlüğü aleyhine, ''Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Federasyonları Çerçeve Statüsü''nün iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldığı anımsatıldı. Danıştay 10. Dairesi'nin, Çerçeve Statü'nün, ''Genel Kurul'un oluşması'' ve ''Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personelinin ile bunlar dışında kalan diğer üyelerin genel kurullar yerine teker teker belirlenmesine'' ilişkin maddelerinin yürütmesini, ''özerkliği zedeleyeceği'' gerekçesiyle durdurduğu kaydedildi. Söz konusu kararın muhatabı olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden Mali Genel Kurulu'nun akıbeti hususunda görüş sorulduğu ifade edilen gerekçede, federasyona gönderilen cevap yazısında, Danıştay 10. Dairesi'nce verilen karara Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda itiraz edildiğinin belirtildiği dile getirildi. Gerekçede, cevap yazısında, Çerçeve Statü ile ilgili olarak verilen yürütmeyi durdurma kararı ile uygulaması durdurulan ''genel kurulun oluşumuna dair'' hükümlere paralellik gösteren TBF Ana Statüsü'nün ilgili hükümlerinin uygulanamayacağı kanaatinin belirtildiği de bildirildi. Gerekçede, ''Açıklanan nedenlerle, 4 Ağustos Perşembe tarihinde yapılması kararlaştırılan Mali Genel Kurul'un, konu hukuki açıklığa kavuşana kadar ertelenmesine karar verilmiştir'' denildi. (Kaynak Ajansspor.com) Turkski.org yorumu; GSGM lüğü  Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına itiraz ettikten sonra , konu hukuki açıklığa kavuşana kadar genel kurulları erteler yönde bir karar  vermiştir. Bu bir anlamda Kayak ve Kızak Federasyonu Genel Kurulu nunda  ertelenmesine mesnet teşkil eder. 

 

<<< Pencereyi Kapat >>>